Oliver Kahn, Michael Rensing, Jercy Dudek
สิ่งที่ควรทำ... 
>กางนิ้วให้กว้างๆ
>นิ้วโป้งอยู่หลังบอล (โดยอยู่ในลักษณะชี้ขึ้น)
>ใช้การงอแขนในการช่วยในการชะลอความเร็วของลูกบอล
>ใช้พื้นโลกเป็นมือที่สามให้การช่วยหยุดบอล (มือล่างอยู่หลังบอล มือบนอยู่เหนือบอล พื้นดินคือมือที่สาม)
>ถ่ายน้ำหนักไปยังขาอีกข้างหลังจากล้มตัว
>ถ้าบอลพุ่งเข้ามุม ให้ถีบตัวด้วยขาด้านที่บอลพุ่งมา
>ทิศทางการพุ่ง ให้พุ่งเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย

เรามักพลาดเมื่อ...

>มืออยู่ข้างบอลแทนที่จะเป็นหลังบอล (บอลเลื่อนหลุด)
>แขนเหยียดไปด้านหน้าแทนที่จะงอ (บอลเด้งออกจากมือ)
>ก้าวด้วยขาผิดข้าง
>พุ่งด้วยขาผิดข้าง
>ผู้รักษาประตูก้าวถอยหลัง

 

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com