คำแนะนำสำหรับเทคนิคพื้นฐานเยาวชน  
>ใช้ร่วมกับการฝึกซ้อมอื่นๆ
>จินตนาการถึงลำดับของการเคลื่อนไหวก่อนฝึกจริง จะช่วยให้ทำได้ดีขึ้น
>ฝึกตามลำดับขั้นตอน
>ไม่ต้องรีบร้อนเรียนมากเกินไป ค่อยๆฝึกไปทีละขั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
>ฝึกสิ่งที่ง่ายก่อน จึงเริ่มฝึกหนักหรือยากขึ้น
>ถ้าฝึกถูกต้องแล้ว ลองฝึกให้เร็วขึ้น 
 เทคนิคพื้นฐานเยาวชน:การพุ่ง

 คำ เตือน การฝึกนี้สามารถเพิ่มความสามารถของผู้รักษาประตูและช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ได้เป็นอย่างดี แต่การฝึกนี้ก็ทำให้บาดเจ็บได้ง่ายๆเช่นกัน กรุณาปรึกษาโค้ช หรือฝึกอย่างระมัดระวังนะครับ การพุ่งอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า สะโพก และน่องเป็นหลัก รวมทั้งกล้ามเนื้อหลังและท้องที่ช่วยในการลอยตัวในอากาศ แบบฝึกลักษณะนี้เป็นลักษณะองค์ประกอบย่อยของการเคลื่อนไหว โดยเริ่มจาก 1 ไป 5 แต่เหตุการณ์ของการพุ่งเกิดจาก 5 มา 1 ลองสังเกตและปรับใช้ให้เหมาะกับตัวท่าน ขอให้สนุกกับการฝึกครับ

 

 การ ฝึก 1 ผู้รักษาประตูม้วนไหล่ไปด้านหน้า สลับซ้ายขวา เหมือนการม้วนของยูโดหรือไอคิโดเป้ะๆ เพื่อความปลอดภัยกรุณาปรึกษาครูฝึกว่าการม้วนที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ที่สำคัญคือต้องนุ่มนวล ไม่เจ็บหลัง(ม้วนผ่านจากไหล่ไปสะโพก)


 

การ ฝึก 2 ผู้รักษาประตูนั่งเหยียดขา โค้ชโยนบอลให้ระดับในระดับศีรษะ ให้โยนบอลระดับศีรษะขึ้นไป ผู้รักษาประตูรับบอลแล้วเหยียดขา ลำตัวเหยียดออก


 
 การฝึก 3 ผู้รักษาประตูอยู่ในท่างอเข่างอสะโพก จากนั้นม้วนตัวข้ามสิ่งกีดขวาง เหวี่ยงขาสบายๆตามมา ฝึกอีกครั้งพร้อมกับลูกบอล
 
 การ ฝึก 4 ผู้รักษาประตูชันเข่าข้างที่อยู่ไกลบอลขึ้น ส่วนเข่าข้างที่อยู่ใกล้บอลให้อยู่ในท่าคุกเข่าไ้ว้ โค้ชโยนบอลสูงระดับกลางประตู ผู้รักษาประตูต้องพุ่งไปรับบอล ลงพื้นแล้วกลิ้งเพื่อลดแรง
 
 การ ฝึก 5 ผู้รักษาประตูชันเข่าข้างใกล้้บอลขึ้น ส่วนเข่าข้างไกลบอลให้อยู่ในท่าคุกเข่า โค้ชเตะบอลเรียด ผู้รักษาประตูพุ่งไปรับบอล ก่อนกลิ้งตัวเพื่อลดแรง


สิ่งที่ควรทำ...
>ก้าวสุดท้ายก่อนออกตัวให้ก้าวเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย (สังเกตุการฝึก 5)
>งอขาที่จะใช้พุ่งให้เต็มที่ก่อนจะเหยียดให้สุดเพื่อระเบิดพลังในการพุ่ง งอขาอีกข้างตามกันมา (สังเกตุการฝึก 5)
>ยื่นแขนออกไปจากตัวเพื่อรับบอล(สังเกตุการฝึก 2)
>เหยียดตัวในระหว่างที่ลอยอยู่ในอากาศ (สังเกตุการฝึก 2)
>ใช้ลูกบอลหรือแขนท่อนบนลงสู่พื้นก่อนม้วนตัวบนหัวไหล่และลำตัวช่วงบน(สังเกตุการฝึก 3)

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com