คำแนะนำสำหรับเทคนิคพื้นฐานเยาวชน
>ใช้ร่วมกับการฝึกซ้อมอื่นๆ
>จินตนาการถึงลำดับของการเคลื่อนไหวก่อนฝึกจริง จะช่วยให้ทำได้ดีขึ้น
>ฝึกตามลำดับขั้นตอน
>ไม่ต้องรีบร้อนเรียนมากเกินไป ค่อยๆฝึกไปทีละขั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
>ฝึกสิ่งที่ง่ายก่อน จึงเริ่มฝึกหนักหรือยากขึ้น
>ถ้าฝึกถูกต้องแล้ว ลองฝึกให้เร็วขึ้น 
 เทคนิคพื้นฐานเยาวชน:การรับบอลเรียด

 

ขั้นที่ 1 ผู้รักษาประตู ชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง อีกข้างงอเข่าลง และรับบอลเรียดที่โค้ชยิงไปให้(ตรงๆ)  ทำสลับซ้ายขวา


 

ขั้นที่ 2 ต่อเนื่องจากท่าก่อน คราวนี้ผู้รักษาประตูจะต้องย่อตัวชันเข่ารับบอลจากท่ายืน ทำซ้ายขวาสลับกันให้เนียนๆ


 

ขั้น ที่ 3 ผู้รักษาประตูคุกเข่าทั้งสองข้างลงกับพื้น โค้ชยิงบอลเรียด ผู้รักษาประตูรับบอลและล้มตัวไปข้างหน้า จบด้วยท่ากอดบอลไว้เพื่อป้องกันบอลเลื่อนหลุด


 

ขั้น ที่ 4 เอาที่ฝึกมาทั้งหมดมารวมกัน โดยผู้รักษาประตูต้องเริ่มจากท่ายืน ก่อนย่อตัวชันเข่ารับบอลทั้งซ้ายขวาให้เนียน ล้มตัวไปข้างหน้า ก่อนจบด้วยท่ากอดบอลไว้ในอก


 
 
 Slow motion

ขั้นที่ 5 ในขั้นสุดท้ายฝึกด้วยลูกยิงเรียดที่ยิงเยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย ผู้รักษาประตูจะต้องขยับให้ถูกทาง โดยก้าวทางข้าง ก้าวเล็กๆ  อย่างรวดเร็ว (เพื่อเอาตัวเองไปอยู่หลังบอล) และรับบอลด้วยเทคนิคที่ได้ฝึกมา

สิ่งที่ควรทำ...
>ย่อตัวชันเข่ารับบอลเท่าที่สามารถทำได้ และเริ่มตั้งท่านี้เมื่อเห็นบอลแตะพื้นแล้วเท่านั้น
>ถ้าระยะระหว่างขาสองข้างกว้างเกินไป บอลลอดขา
>การยื่นมือไปรับบอลไม่ใช่เพื่อผลักบอลไปด้านหน้า แต่้เพื่อลดความเร็วของลูกบอลก่อนจะทำการรับบอล
>ถ้าบอลมาทางซ้าย ให้ชันเข่าซ้ายขึ้นเสมอ ก่อนงอขาขวาตามมา ถ้าบอลมาทางขวาชันเข่าขวาขึ้นเสมอ ก่อนงอขาซ้ายตามมาเช่นเดียวกัน
>ข้อมืออยู่หลังบอลเสมอ
>อย่าตกใจ ผงะ หรือถอยหนี ให้ก้าวทางข้างเข้าหาบอลเสมอ อย่างไรก็ตามเอาตัวเองไปอยู่หลังบอล
>แขนเหยียดไปรับบอล
>ข้อศอกชิดติดกัน
>งอตัวคร่อมเหนือบอล

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com