คำแนะนำสำหรับเทคนิคพื้นฐานเยาวชน
>ใช้ร่วมกับการฝึกซ้อมอื่นๆ
>จินตนาการถึงลำดับของการเคลื่อนไหวก่อนฝึกจริง จะช่วยให้ทำได้ดีขึ้น
>ฝึกตามลำดับขั้นตอน
>ไม่ต้องรีบร้อนเรียนมากเกินไป ค่อยๆฝึกไปทีละขั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
>ฝึกสิ่งที่ง่ายก่อน จึงเริ่มฝึกหนักหรือยากขึ้น
>ถ้าฝึกถูกต้องแล้ว ลองฝึกให้เร็วขึ้น 
 เทคนิคพื้นฐานเยาวชน:การรับบอลระดับลำตัว

 
ขั้นที่ 1 ผู้รักษาประตูโยนบอลขึ้นด้านบน รับบอล และดึงบอลเข้าหาอก งอลำตัวคร่อมเหนือบอล
 
ขั้นที่ 2 โค้ชโยนบอลให้ ผู้รักษาประตูต้องขยับเข้าหาบอล รับบอลแล้วดึงบอลเข้าหาอก งอลำตัวคร่อมเหนือบอล
 

 ขั้น ที่ 3 โค้ชยิงลูกดร้อปคิ้กง่ายๆ ผู้รักษาประตูควรจะรับลูกยิงระดับกลางลำตัวได้ หมายเหตุ การซ้อมแบบนี้ดีมาก ถ้าด้านหลังเป็นกำแพง (ถ้ามี)


 

 ขั้นที่ 4 ในขั้นสุดท้าย ฝึกด้วยการโยนบอลง่ายๆ ผู้รักษาประตูต้องสามารถก้าวทางข้าง ก้าวเล็กๆอย่างรวดเร็ว (Fast Small Side step)เพื่อเอาตัวไปอยู่หลังบอล และรับบอลด้วยเทคนิคที่ฝึกมา

สิ่งที่ควรทำ...
>อย่าถอยหลัง ให้เข้าหาบอล (ใช้การก้าวทางข้าง) อย่างไรก็ตาม ต้องเอาตัวไปอยู่หลังบอล  
>แขนสองข้างเหยียดออกไปหาบอล
>ข้อศอกชิดกัน
>งอลำตัวคร่อมเหนือบอล

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com