การรักษาประตู :เทคนิคการรับบอล: การรับลูกยิงเรียด

เทคนิคการรับบอล ตอนที่ 2 การรับลูกยิงเรียด

 
 
 
 
 

   
สิ่งที่ควรทำ...
>เอาตัวไปอยู่ำหลังบอล
>งอเข่าลงข้างหนึ่ง เพื่อลดช่องว่างระหว่างขาทั้งสองข้าง
>ทำมือทั้งสองให้เป็นรูปทรงตะกร้า
>เคลื่อนไหวในลักษณะตักบอลเข้าหาหน้าอก
>งอตัวคร่อมเหนือบอล

เรามักพลาดเมื่อ...
>มือไม่พร้อมจะรับบอล มือไม่ถึงบอล
>ลงสู่พื้นด้วยเข่าทั้งสองข้าง
>คุกเข่าลงก่อน ทั้งๆที่ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกยิงด้วยลูกเรียดหรือไม่

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com