การรักษาประตู :เทคนิคการรับบอล: การรับลูกยิงระดับสะโพก

เทคนิคการรับบอล ตอนที่ 1 การรับลูกยิงระดับสะโพก 

 
 
 Slow Motion
 
 
 Slow Motion
 
 
Slow Motion

สิ่งที่ควรทำ...
>ก้าวทางข้างอย่างเร็วเพื่อเอาตัวไปอยู่ำหลังบอล
>ตัวงอไปด้านหน้า
>มือกางออกไปรอบอล
>เอาหลังมือชี้ลงพื้น
>ผ่อนคลายร่างกายขณะรับบอล
>เพื่อควบคุมบอล งอตัวคร่อมเหนือบอล

เรามักพลาดเมื่อ...
>ข้อศอกห่างกันเกินไป (บอลเลื่อนหลุด)
>ไม่ผ่อนคลายตัว (บอลเด้งออกจากตัว)
>เอนตัวไปด้านหลัง (บอลเด้งขึ้นด้านบน)

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com