การรักษาประตู :เทคนิคการรับบอล: การรับลูกยิงระดับศีรษะ

เทคนิคการรับบอล ตอนที่ 3 การรับลูกยิงระดับศีรษะ

 
 
 
 
[Michael Rensing,Oliver Kahn]

สิ่งที่ควรทำ...
>กางนิ้วให้กว้างๆ
>เอานิ้วโป้งและนิ้วชี้ไปอยู่หลังบอล
>ผ่อนฝ่ามือเล็กน้อยขณะรับบอล
>รับบอลได้แล้วดึงบอลเข้าหาอก
>เกร็งตัวเล็กน้อยขณะรับบอล


เรามักพลาดเมื่อ...
>ฝ่ามือไม่ได้อยู่หลังบอล (บอลเลื่อนหลุด)
>เกร็งฝ่ามือต้านบอล (บอลเด้งไปด้านหน้า)
>บอลเด้งออกจากมือ เพราะเกร็งตัวน้อยเกินไปขณะรับบอล

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com